La teràpia de parella no és un espai on es decidirà qui de les dues parts té raó, qui s’equivoca i qui no, ni qui ha de canviar o cedir.

No obstant això, sí que permetrà treballar a cada membre de la parella sobre la seva idea i valoració de l’amor, de la família, del treball, etc. Descobrir quins factors ens condicionen i ens determinen, saber des d’on partim per decidir cap on volem anar.

La teràpia ofereix l’oportunitat de conèixer-se millor, i això es tradueix, entre altres coses, en una major acceptació i tolerància cap a l’altre. Acceptar que cadascú és únic.